Od 1. dubna 2017 nákup zařízení obsahující chladivo pouze certifikovanou osobou nebo společně s montáží! více informací
1. Košík 2. Objednávka 3. Kontrola

Od 1. dubna 2017

Nový zákon č. 89/2017 platný od 1. dubna 2017 v paragrafu 4 odstavci 5 říká:

Osoba, která prodává konečnému uživateli nehermeticky uzavřené zařízení plněné fluorovanými skleníkovými plyny, smí takové zařízení prodat, jen je-li doloženo písemnou smlouvou, s uvedením výrobního čísla zařízení, že jeho instalace bude provedena certifikovanou osobou. Prodejce nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny je povinen tuto smlouvu uchovat po dobu 5 let.

Za nedodržení tohoto opatření hrozí dle zákona č. 89/2017 pokuta až 1 000 000 Kč.

Jak se tedy má prodávající zachovat, aby neporušil zákon? Zde je několik situací, které mohou nastat:

1. Zákazník/kupující není konečným uživatelem

Nejdříve je třeba rozlišit, zda je zákazník konečným uživatelem, a nikoliv pouze distribuční firma.

V případě, kdy je zřejmé, že kupující subjekt není konečný uživatel (jedná se o distribuční firmu), není nutné doložit, že instalace bude provedena certifikovanou osobou.

V případě nejasných situací, kdy není zřejmé, že kupující není konečný uživatel (např. kupující není držitelem certifikátu pro nakládání s F-plyny podle nařízení 2067/2015, případně předmět podnikání v obchodním rejstříku neodpovídá distribuci zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů podléhající povinnosti uvedené v §4 odst. 5 zákona č. 73/2012 Sb., v platném znění), je vhodné požadovat od kupující společnosti Čestné prohlášení, že nejsou konečnými uživateli. Tímto bude potvrzeno, že kupující společnost není konečným uživatelem a je si vědoma odpovědnosti za povinnosti uvedené v § 4 odst. 5 zákona.

2. Zákazník/kupující je konečným uživatelem a prodávající je zároveň certifikovanou osobou a zařízení bude instalovat v případě, že je prodejce zároveň certifikovanou osobou, která bude provádět instalaci, postačí faktura s výrobním číslem jednotky, doplněná o číslo certifikátu subjektu, který zařízení prodává

3. Zákazník/kupující je konečným uživatelem ale instalaci bude provádět jím vybraná certifikovaná osoba

V případě, že se jedná o konečného zákazníka a zákazník trvá na vlastní certifikované osobě, nestačí pouze čestné prohlášení, že zařízení bude instalováno certifikovanou osobou a také není dostačující smlouva mezi prodávajícím a kupujícím s uvedením čísla certifikátu osoby (třetí osoby), která bude instalovat zařízení (v tomto případě by se mohlo stávat, že certifikované osoby budou uvedeny ve smlouvách, aniž by o tom věděli).

Při prodeji musí být v tomto případě doložena smlouva mezi kupujícím a certifikovanou osobou.

Pokud zákazník trvá na vlastní instalaci a prodávající mu umožní koupit pouze zařízení bez instalace. Je právě nutné, aby kupující zákazník (konečný uživatel) dodal prodávající společnosti smlouvu s certifikovanou osobou, jinak prodávající nesmí zařízení prodat.

V případě, že kupující zákazník nainstaluje zařízení, aniž by byl certifikovaná osoba dopustí se tím přestupku podle § 15 odst. 1 písm. a), (případně písm. f).

 

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím